Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε: Αθήνα 210 0109090 / Θεσσαλονίκη 2310 288008

Όροι Χρήσης

Το ergonfoods.com (στο εξής «site») αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λασσάνη αρ. 9, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 043395606000, Α.Φ.Μ. 998075983, τηλ. επικοινωνίας +30 2310 284224, e-mail eshop@ergonfoods.com. Η περιήγηση και χρήση του site συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή για συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες, είναι πιθανόν να εφαρμόζονται περαιτέρω όροι, επιπλέον των παρόντων. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στο site.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο site, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων. Η εμφάνιση τυχόν εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, σημάτων και εν γένει γνωρισμάτων στο site δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους από τους Χρήστες, αντίθετα αυτά προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον όρο 5. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον όρο 5. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του site λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο site.

 1. Πρόσβαση – Δημιουργία Λογαριασμού

Η πρόσβαση στο site είναι δωρεάν. Ωστόσο ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. πραγματοποίηση αγορών) ή προνόμια παρέχονται σε Χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή σε αυτό και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού, μέσω των εφαρμογών Google και Facebook. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail σας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης. Αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, θα σας αποσταλεί e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία καλείστε να συναινέσετε, μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς. Όπως και η απλή περιήγηση στο site, έτσι και η δημιουργία λογαριασμού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Η πρόσβαση στο site επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται εάν για οποιοδήποτε λόγο το site μείνει εκτός λειτουργίας.

Αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσετε ποιος χρησιμοποιεί το site μέσω της σύνδεσής σας είστε εσείς.

 1. Ευθύνη – Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι Χρήστες του site αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: α) οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου β) οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. γ) οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, δ) οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ε) οποιουδήποτε υλικού περιέχει διαφήμιση ή αποτελεί προωθητική ενέργεια. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με τη χρήση του site υποχρεούστε επίσης όπως: α) πραγματοποιείτε πρόσβαση στο περιεχόμενό του και στο παρεχόμενο υλικό αποκλειστικά για δική σας, μη εμπορική, χρήση, β) δεν αντιγράφετε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενό της και το παρεχόμενο υλικό, γ) δεν προκαλείτε σε οποιονδήποτε τρίτο την εντύπωση ότι έχετε οποιοδήποτε ηθικό ή περιουσιακό δικαίωμα στο περιεχόμενο ή στο παρεχόμενο υλικό δ) δεν παραβαίνετε ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, ε) δεν παρενοχλείτε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, στ) δεν προβαίνετε σε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 1. Αναδημοσίευση προϊόντων

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αναδημοσίευση των προϊόντων, τόσο μέσω σχετικής επιλογής στο site όσο και απευθείας σε οποιοδήποτε άλλο μέσο στο οποίο εμφανίζονται τα προϊόντα (λ.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Κατά την αναδημοσίευση σχετικά με τα προϊόντα, απαγορεύεται η αναγραφή κακόβουλων χαρακτηρισμών, σχολίων και αξιολογήσεων, ιδίως αυτών που περιέχουν υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, διαφημίζουν ανταγωνιστικά προϊόντα, περιέχουν απειλές, περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με προσωπικά δεδομένα, περιέχουν συνδέσμους ανακατεύθυνσης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους κ.τ.λ. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 1. Links προς άλλους ιστοτόπους

Το site πιθανόν να περιλαμβάνει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες τελούν υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο τρίτων προσώπων, ανεξάρτητων με την Εταιρία. Αντίστοιχα, η πρόσβαση – παραπομπή στο δικό μας site επιτυγχάνεται και μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες, για τη λειτουργία των οποίων η Εταιρία, ομοίως, δεν φέρει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στις οποίες παρέχει πρόσβαση (links) ή οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στη δική της ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

 1. Όρια Ευθύνης

Η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από οποιοδήποτε λόγο που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του site. Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν το site.

 1. Μεταβολή Όρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης στο eshop@ergonfoods.com. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί με τους Χρήστες είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

 1. Διάφορα

Οι Όροι Χρήσης, οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

 

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λασσάνη αρ. 9, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 043395606000, Α.Φ.Μ. 998075983, τηλ. επικοινωνίας +30 2310 284224, e-mail eshop@ergonfoods.com. Η Εταιρία σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της ergonfoods.com (στο εξής «site»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Πωλήσεων εφαρμόζονται ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος του προϊόντος που εσείς αγοράζετε (στο εξής «Χρήστης» ή «Πελάτης» ή «εσείς» ή «σας»). Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του site. Ειδικότερα:

 1. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του site, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός.
 2. Για να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του site, απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή σας και η δημιουργία λογαριασμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται εκεί, προκειμένου να προβείτε σε συναλλαγή θα πρέπει να συμπληρώσετε την πλήρη διεύθυνσή σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα εισάγετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το e-mail που θα δηλώσετε να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς, καθώς όλη η επικοινωνία για τη συναλλαγή σας θα διεξαχθεί μέσω του e-mail αυτού.
 3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν πρόδηλα σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site. Παρακαλούμε εφόσον διαπιστωθεί από μέρους σας ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας αυτού, να επικοινωνείτε με την Εταιρία (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία σας σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.
 4. Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου διά της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο site υπό την ενότητα «Cart» (Kαλάθι αγορών) και πατώντας πάνω στο εικονίδιο «Complete Purchase» (Ολοκλήρωση Παραγγελίας και Πληρωμή), αφού πρώτα δοθεί συναίνεση επιλέγοντας το εικονίδιο “I have read and accept the Sales Terms & Conditions” (Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων). Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον υπάρξει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Παραγγελίας (Order Confirmation), η οποία σας αποστέλλεται με e-mail. Υποχρεούστε να ελέγξετε την ανωτέρω Επιβεβαίωση Παραγγελίας (Order Confirmation) και να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρία εγγράφως (το αργότερο εντός 1 ώρας από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται εκεί θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης μεταξύ σας και της Εταιρίας. Μόλις η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή, θα ενημερωθείτε με τον ίδιο τρόπο.

Επιλέγοντας το ανωτέρω εικονίδιο, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας έχει λάβει γνώση: α) των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων, όπως αυτά εμφαίνονται στο site, β) την διεύθυνση, και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, γ) τη συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ΦΠΑ, τυχόν άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Επισημαίνεται ότι το τελικό κόστος παραγγελίας θα γνωστοποιείται στον Πελάτη κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης στη φόρμα παραγγελίας των απαραίτητων, για τον προσδιορισμό του, στοιχείων (προϊόν και τόπος αποστολής) και πάντως πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του, δ) των ρυθμίσεων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες, ε) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος αυτού καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρία, στ) της ύπαρξης και των προϋποθέσεων ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς άλλη προειδοποίηση, να τροποποιεί (αυξομειώνει) τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, παραγγελίες – αγορές προϊόντων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζονται από τις εν λόγω τροποποιήσεις (αυξομειώσεις).
 2. Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι τυχόν σε προσφορά ή εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Η Εταιρία δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να μην αποδεχθεί παραγγελία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως εάν προϊόν για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική παραγγελία πωλήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο απόθεμα προς διάθεση. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, επιστρέφεται άμεσα το τίμημα που καταβλήθηκε.
 3. Τρόπος Πληρωμής: Η Εταιρία, θέλοντας να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικτυακές σας αγορές, σας προσφέρει τους εξής τρόπους πληρωμής: α) μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover, και με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Μετά την επιτυχή πληρωμή θα γίνει ανακατεύθυνση στο site, β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρία με όνομα δικαιούχου «ERGON TROFIMA AE» σε μία από τις ακόλουθες τράπεζες i) Eurobank: 00260037080200724586 (IBAN: GR7302600370000080200724586) BIC: ERBKGRAA, ii) Πειραιώς: 6863124932521 (IBAN: GR6001718630006863124932521) BIC: PIRBGRAA, iii) Alpha: 700002002026164 (IBAN:  GR7901407000700002002026164) BIC: CRBAGRAA . Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο με το οποίο έγινε η παραγγελία, καθώς και τον κωδικό παραγγελίας που εμφαίνεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας (Order Confirmation), σε άλλη περίπτωση υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης με ενδεχόμενο να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί η παραγγελία σας. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της αγοράς. Ελέγχουμε καθημερινά το λογαριασμό μας, ωστόσο η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει να εμφανιστεί 1-2 εργάσιμες ημέρες. Μόλις λάβουμε την πληρωμή θα σας ενημερώσουμε με e-mail. Επισημαίνουμε ότι η παραγγελία στην περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου πληρωμής, δεν ολοκληρώνεται με την αποστολή Επιβεβαίωσης Παραγγελίας (Order Confirmation), αλλά προϋποθέτει και την αποστολή e-mail περί λήψης πληρωμής κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η πώληση δεν ολοκληρώνεται και η Εταιρία καμία υποχρέωση δεν φέρει, γ) μέσω PayPal. Το PayPal είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών, μέσω της οποίας μπορείτε να κάνετε ασφαλείς συναλλαγές. Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει να εγγραφείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία,


Η Εταιρία, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν παρακρατά οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής στην οποία προβαίνετε και δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα γίνει δόλια χρήση της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο PayPal, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματός σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα ή στο PayPal.

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

 1. Τρόπος Αποστολής: Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στον τόπο που δηλώνετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας και αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας (Order Confirmation). Για αποστολές εντός Ελλάδος το κόστος ανέρχεται σε δύο (2) ευρώ για αποστολή έως δύο (2) κιλά, ενώ κάθε επιπλέον κιλό επιβαρύνεται με μισό (0,5) ευρώ. Για αποστολές σε χώρες εντός Ευρώπης, το κόστος ανέρχεται το κόστος ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ για αποστολή έως τρία (3) κιλά, ενώ κάθε επιπλέον κιλό επιβαρύνεται με δύο (2) ευρώ. Επιδιώκουμε την παράδοση των προϊόντων στην υπηρεσία courier εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας (Order Confirmation). Οι παραγγελίες που γίνονται από Παρασκευή μετά τις 14:00 καθώς και το Σαββατοκύριακο και αργίες επεξεργάζονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτό σε απόθεμα, και με την επιφύλαξη της παραγγελίας που εξοφλείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οπότε η προθεσμία ξεκινά από την επομένη που θα λάβετε e-mail λήψης την πληρωμής. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης της αποστολής λόγω α) ανωτέρας βίας (ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές), β) έλλειψης διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες, γ) παραγγελίας προϊόντος με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, θα ενημερώνεστε με σχετικό e-mail προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην ολοκληρωθεί, σας επιστρέφεται ολόκληρο το τίμημα.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση που δηλώσατε κατά την παραγγελία είναι εσφαλμένη ή δεν βρίσκεται κανείς σε αυτήν για να παραλάβει το προϊόν, αυτό είτε παραμένει στις αποθήκες της εταιρίας ταχυμεταφορών είτε επιστρέφεται στην Εταιρία. Εάν επιθυμείτε να ορίσετε νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλετε να μας ενημερώσετε σχετικά και η σχετική χρέωση αποστολής βαρύνει εσάς.

Τα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ασφάλεια αυτή ισχύει μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο διάφορο του μεταφορέα και υποδειχθέν από εσάς οπότε ο σχετικός κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς.

 1. Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως το δηλώσετε άμεσα. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που πραγματοποιήσατε αυτήν και έως τις 17:00, επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο +30 2310 284224 ή στο e-mail eshop@ergonfoods.com.

Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία επιστροφής του αντίστοιχου ποσού που τυχόν καταβλήθηκε ξεκινά άμεσα από εμάς.

 1. Επιστροφή προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή εσφαλμένης παράδοσης

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα προϊόντα να είναι σε άριστη κατάσταση, με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα και έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά την ευθύνη έναντι του τελικού καταναλωτή για ελαττωματικά προϊόντα ή πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει ο παραγωγός των προϊόντων. Ο Πελάτης υποχρεούται κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας να ελέγχει την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων, το άθικτο της συσκευασίας τους και την ημερομηνία λήξης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί στο προϊόν κάποιο ελάττωμα ή εάν από λάθος παραδοθούν άλλα προϊόντα, διαφορετικά σε σχέση με αυτά που ο Πελάτης έχει προηγουμένως παραγγείλει, πρέπει να ακολουθήσει επικοινωνία με την Εταιρία (τηλεφωνική ή μέσω e-mail) αμέσως μετά την παράδοση. Το προϊόν αντικαθίσταται άμεσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα, χωρίς δική σας χρέωση.

 1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να αναφέρει κάποιο λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Εξαιρούνται τρόφιμα, ποτά ή άλλα αγαθά που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού καθώς και αγαθά που μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται από τον Πελάτη εγγράφως με σαφή δήλωση προς την Εταιρία η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@ergonfoods.com. Προς τούτο, ο Πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί το σχετικό υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο εδώ. Η Εταιρία επιβεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι στην ίδια άριστη κατάσταση που παρελήφθη, στην πλήρη αρχική συσκευασία, χωρίς σκισίματα και φθορές, με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον Πελάτη με χρέωση του ιδίου.

Το κόστος επιστροφής βαρύνει τον Πελάτη.

Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και υπαναχώρησης α) σε περίπτωση που πρόκειται για σφραγισμένο αγαθό το οποίο έχει αποσφραγιστεί, για λόγους προστασίας της υγείας, β) σε περίπτωση που πρόκειται για προϊόν το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Πελάτης έχει δώσει ή το οποίο έχει εξατομικευτεί, γ) σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης του, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με άλλα στοιχεία, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 3ιβ ν.2251/1994.

11.1. Ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Εταιρία επιστρέφει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος για το οποίο δηλώθηκε υπαναχώρηση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Η Εταιρία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων έως ότου λάβει πίσω το προϊόν ή έως ότου αυτό παραδοθεί στη συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρία χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν σταλεί πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εάν δεν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρία δύναται να μην αποδεχθεί την επιστροφή. Ο Πελάτης φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του. Η ευθύνη για ζημία ή απώλεια κατά την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρία βαρύνει τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, προτού παραδοθεί το προϊόν και παρά ταύτα αυτό παραληφθεί, πρέπει άμεσα να επιστραφεί στην Εταιρία ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, μη ανοιγμένο και αχρησιμοποίητο.

11.2. Επιστροφές προϊόντων γίνονται αποκλειστικά και μόνον μέσω του site και μόνον για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο site ή πάψει η λειτουργία του, όλες οι ευθύνες και υποχρεώσεις της Εταιρίας απέναντί σας παραμένουν ανεπηρέαστες.
 2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων στο eshop@ergonfoods.com. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί με τους Χρήστες είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ergonfoods.com (στο εξής «site») αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λασσάνη αρ. 9, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 043395606000, Α.Φ.Μ. 998075983, τηλ. επικοινωνίας +30 2310 284224, e-mail eshop@ergonfoods.com. Η περιήγηση και χρήση του site συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση του site από τον Χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τα παρακάτω:

 1. Αναγνώριση Χρήστη – Δεδομένα που συλλέγουμε

Προκειμένου να επιτραπεί η πραγματοποίηση αγορών θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Ειδικότερα, κατά την εγγραφή σας και προκειμένου να πραγματοποιήσετε συναλλαγή, η οποία επιτρέπεται μόνον εάν είστε άνω των 18 ετών, θα ζητηθεί το πλήρες σας ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση, το e-mail σας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης (password). Μετά την καταχώρηση του password, αυτό κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρίας προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο μόνος που γνωρίζει το password είναι ο ίδιος ο Χρήστης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του password, ο Χρήστης πρέπει να προβεί στην άμεση, έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του από τρίτους. Επίσης, ο Χρήστης, εάν επιλέξει την έκδοση τιμολογίου αγοράς, θα πρέπει να καταχωρήσει τα σχετικά στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ) για την τιμολόγηση της παραγγελίας.

Προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletters) θα ζητηθεί μόνον το e-mail σας.

Η Εταιρία δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν συλλέγει οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή λογαριασμού Paypal.

Η Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών. Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρία.

 1. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο. Η Εταιρία κάνει χρήση των στοιχείων και του e-mail σας, προκειμένου να (i) εκτελεστεί η σύμβαση πώλησης προϊόντων μεταξύ σας και της Εταιρίας, (ii) επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με προϊόντα που καταχωρούνται και αναρτώνται στο site, (iii) σας αποστείλει ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters με κριτήριο τις προτιμήσεις σας, (iv) μετρήσει την επισκεψιμότητα του site και τις απαιτήσεις και προτιμήσεις των Χρηστών, (v) μπορεί ο Χρήστης να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

 1. Δικαιώματα του Χρήστη ως υποκείμενο των δεδομένων

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και για φορητότητα των δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση eshop@ergonfoods.com. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Εταιρία ανταποκρίνεται στο αίτημα μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail επιλέγοντας το σχετικό link (unsubscribe) που ενσωματώνεται σε κάθε επικοινωνία. Τέλος, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τρόπο αντίθετο στη νομοθεσία.

 1. Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες όπως για παράδειγμα marketing, re-marketing, επικοινωνία. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να έχουν τα ίδια μέτρα προστασίας με αυτά που τηρεί η Εταιρία. Επίσης η Εταιρία δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αυτή κατέχει ή που είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

 1. Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έτσι, η επεξεργασία τους θα διαρκέσει για όσο χρόνο διατηρείτε ενεργό λογαριασμό στο site ή είστε συνδρομητής στο newsletter. Μετά τη διαγραφή σας, την οποία μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία καθώς και για την προάσπιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων μας.

 1. Cookies, Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

6.1. To site χρησιμοποιεί cookies. Στη συγκεκριμένη πολιτική cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «cookies». Με την πλοήγησή σας στο site, συμφωνείτε στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά αρχεία ή έγγραφα του Χρήστη. Η χρήση των cookies επιτρέπει στο site να αναγνωρίσει τον Χρήστη κάθε φορά που το επανεπισκέπτεται και να του προσφέρει πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την περιήγηση.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και τον browser ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και αποθήκευση cookies. Ωστόσο, η αποτροπή δημιουργίας των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη λειτουργία του site. Επίσης είναι δυνατόν να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies.

Τρίτοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο και να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του Χρήστη στο site. Η Εταιρία δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στο site για σκοπούς re-marketing. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει την εξαίρεσή του από τέτοια χρήση των cookies από την Google στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@ergonfoods.com.

6.2. Το site χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία αναλύσεων δικτύου που παρέχεται από την Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τα οποία μας βοηθούν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το site. Η προερχόμενη από τα cookies πληροφορία σχετικά με την από μέρους σας χρήση του site, θα μεταδοθεί και θα αποθηκευθεί από τη Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί τη χρήση που κάνετε στο site, να συγκεντρώνει αναφορές στη δραστηριότητα του site και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με την δραστηριότητα του site και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν πρόκειται να συνδέσει την διεύθυνση ΙΡ σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέξει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) μέσω cookies και να την εμποδίσετε να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες εγκαθιστώντας το http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.3. Περιηγήσεις στο Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

Το site μας συμπεριλαμβάνει περιηγήσεις στο Facebook, Instagram, LinkedIn και Twitter, συνολικά «μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Όταν επισκέπτεστε το site μας, το σύστημα περιήγησης εγκαθιστά μία σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αποκτά την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε το site μας χρησιμοποιώντας την διεύθυνση IP σας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε κατά την διάρκεια που είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας, να συσχετίσετε ή/και να αναδημοσιεύεστε το περιεχόμενο-προϊόντα του site μας στο προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να συσχετίσουν την επίσκεψή σας στο site μας με τον λογαριασμό σας. Σημειώνουμε ότι η Εταιρία μας δεν έχει γνώση των δεδομένων που μεταφέρονται ή του τρόπου που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την δήλωση απορρήτου του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιθυμείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην συσχετίζουν την επίσκεψή σας στο site μας με τον λογαριασμό που διατηρείτε σε αυτά, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας από αυτά πριν επισκεφθείτε το site μας και να διαγράψετε τα cookies.

6.4. Δημιουργία λογαριασμού μέσω των εφαρμογών Google και Facebook.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού στο site μας, μέσω της χρήσης των κωδικών σας στις εφαρμογές Google και Facebook. Σε περίπτωση επιλογής από μέρους σας αυτού του τρόπου δημιουργίας λογαριασμού, θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας από την εκάστοτε εφαρμογή της αποστολής στοιχείων στην Εταιρία μας. Τα δεδομένα σας τα οποία λαμβάνουμε στις περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας (εάν το έχετε καταχωρημένο), τις αναρτήσεις σας στο μέτρο που μας είναι προσβάσιμες αναλόγως της χρήσης των εφαρμογών που κάνετε, τη φωτογραφία χρήστη που έχετε επιλέξει σε καθεμιά από τις προαναφερόμενες εφαρμογές.

 

 1. Διάφορα

Η συγκατάθεση του Χρήστη στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποθηκεύεται από την Εταιρία και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου συγκατάθεση του Χρήστη.

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο eshop@ergonfoods.com. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί με τους Χρήστες είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

0

Start typing and press Enter to search

×